Tedavi

MVİH hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ve şu anki tedavi seçenekleri risklidir ve hastanın yaşam kalitesini kısıtlar. MVİH hastalığı olan çocuklar bu konuda deneyimli  Çocuk Gastroenteroloji merkezlerinde izlenmelidir.

Damar yoluyla beslenme

MVİH hastalığının yönetimi kısaca PN olarak bilinen damar yoluyla beslenme (parenteral beslenme) ‘dir. Bu şekilde sıvılar ve besinler hastanın bağırsağı bypass edilerek doğrudan direkt olarak kan dolaşımına gönderilir. Eğer hastalar sadece PN yoluyla beslenirse yani ağız yoluyla besin hiç alınmazsa bu prosedüre işleme total parental beslenme ya da kısaca TPN adı verilir. İshalin kronik olması ve düzelmemesi nedeniyle hastalar genellikle sürekli TPN ile beslenmeye ihtiyaç duyarlar ve bu beslenme günde 24 saate kadar çıkabilir.

TPN yoluyla beslenmeye bağımlılık, zor bir yaşam tarzına neden olur ve bu da enfeksiyona, damarlarda hasara ve zamanla karaciğer yetmezliğine yol açabilir. TPN yoluyla beslenmeden kaynaklanan çok ciddi ve tedavi edilemez komplikasyonlar gelişen çocuklarda son seçenek incebağırsak ve/veya karaciğer naklidir.

Organ Nakli

MVIH hastalığı olan çocuklarda bağırsak ve karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirilmektedir; ancak bu süreç zorluklarla doludur. Uygun bir donör bulmak ay ila 1 yıl arasında  bir zaman alır. Ameliyat komplike olup 4 ila 7 saat arası sürer. Başarılı geçen bir ameliyat sonrası hasta, hayatının geri kalan kısmında hergün immünsupressif tedavi almak  zorundadır. Bu tedavi hastanın bağışıklık sistemini güçsüzleştirerek vücudun yeni organı reddetmemesini sağlar. Bu tedavi seçeneğinin risklerinden dolayı nakil öncesi genetik testlerin yapılması önerilir.